Sunday, July 8, 2012

Fw: [CLBcSVVNtNB] anh Tran ngoc Phuc----- Forwarded Message -----
From: VT Tan <sakuraengjp@ybb.ne.jp>
To: tonghoi@yahoogroups.jp
Sent: Sunday, July 8, 2012 9:39 AM
Subject: [CLBcSVVNtNB] anh Tran ngoc Phuc

グループのメインページ | 掲示板
Yahoo!グループ - ヘルプ
[tonghoi]グループの掲示板に投稿があったことを、Yahoo!グループよりお知らせいたします。
---
Thân gởi các anh chị trong Tổng Hội.

Chắc các anh chị cũng đã biết qua tin tức trên mạng
Sáng hôm nay Vua Nhật Hoàng tới thăm công ty anh Trần Ngọc Phúc (Cty Metran)
Xin chuyển tin vui này tới các anh chị để chúc mừng anh Phúc và cùng chia sẽ sự vinh dự này với anh Phúc.
Xin đính kèm vài tấm hình anh Phúc đang thuyết minh về những máy thiết bị Y khoa của cty Metran
Và coi thêm tin tức trong trang Web dưới đây mà anh VT. Tân đã gởi cho tôi.
Thân,
PMKha.

Help URL   : http://help.egroups.co.jp/
Group URL  : http://www.egroups.co.jp/group/tonghoi/
Group Owner: mailto:tonghoi-owner@egroups.co.jp
---
なお、投稿者は本メールの送信者欄に表示されている方です。No comments:

Post a Comment