Tuesday, December 13, 2011

13/12 Cần xây dựng khung pháp lý tương thích cho khu kinh tế

17:05 | 13/12/2011

Khẳng định tính đúng đắn với chủ trương của Bộ Chính trị trong việc quyết định thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai, sau 8 năm triển khai đến nay Khu kinh tế mở Chu Lai đã có những thành công nhất định. Nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là tính chuyên môn hóa cho khu kinh tế, PHÓ CHỦ TỊCH (PCT) UBND TỈNH QUẢNG NAM, KIÊM TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ MỞ CHU LAI HUỲNH KHÁNH TOÀN cho rằng, cần xây dựng khung pháp lý cho khu kinh tế để tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành để bảo đảm đủ điều kiện cho Ban quản lý khu kinh tế thực tốt chức năng và nhiệm vụ.
- Có thể khẳng định việc chủ trương thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai là định hướng đúng đắn. Ông có thể cho biết những kết quả đã đạt được sau 8 năm triển khai thực hiện?

PCT Huỳnh Khánh Toàn: Sau khi có Quyết định 108/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế mở Chu Lai đã có 7 lần điều chỉnh các văn bản QPPL của Chính phủ, đến nay Khu kinh tế mở Chu Lai đã đạt được một số kết quả. Khu kinh tế đã thu hút được 67 dự án đầu tư với vốn đăng ký là 1,7 tỷ USD, có 45 dự án đang triển khai với số vốn là 650 tiệu USD, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Nam. Khẳng định tính đúng đắn với chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đặt ra, hiện nay Khu kinh tế đã giải quyết việc làm cho 11 nghìn lao động làm việc thường xuyên. Trên cơ sở, định hướng chung với 32 nghìn ha, Khu kinh tế mở Chu Lai được Tỉnh ủy, HĐND, UBND xác định quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 với 1.500ha để thu hút kêu gọi đầu tư. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.200 tỷ đồng đã đầu tư phát triển hạ tầng quan trọng cơ bản gồm các đường giao thông huyết mạch, công trình giao thông kết nối Kỳ Hà, đầu tư sân bay Chu Lai, đường nối cảng Tam Hiệp… Đặc biệt đã đầu tư hạ tầng hoàn chỉnh 2 khu công nghiệp Tam Hiệp và Bắc Chu Lai với diện tích là 500ha, đến nay đã lấp đầy được trên 90% diện tích. Hiện nay các dự án đang triển khai có hiệu quả, điển hình là Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải Chu Lai đã đầu tư được 400 triệu USD, đầu tư 19 nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô với 3 dòng xe là ô tô tải, ô tô con và xe bus. Công ty đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đánh giá cao, khẳng định đây là thành công của Khu kinh tế mở Chu Lai. Ngoài ra, Nhà máy kính nổi Chu Lai với công suất 1.300 tấn/ngày đêm với vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD; Nhà máy sản xuất soda Chu Lai với công suất 200.000 tấn/năm với vốn đầu tư 120 triệu USD... Riêng năm 2011, thu ngân sách phát sinh trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai ước đạt 4.200 tỷ đồng, chiếm trên 60% thu ngân sách toàn tỉnh Quảng Nam.
- Theo Ông, để có được những kết quả trên, nguyên nhân chính là gì?
PCT Huỳnh Khánh Toàn: Những kết quả mà Khu kinh tế mở Chu Lai đạt được là do quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Quảng Nam đã xác định là khu kinh tế đầu tiên, góp phần tích cực vào việc chuyển dịch cơ cấu cho tỉnh Quảng Nam; là đầu tư hạ tầng cho việc phát triển khu kinh tế mở; xác định được ngành nghề trọng điểm trong Khu kinh tế là ngành công nghiệp cơ khí ô tô; xác định được chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư còn phục vụ nhà đầu tư; cải cách các thủ tục hành chính để đầu tư có hiệu quả. Đặc biệt chú trọng nguồn nhân lực vì do điều kiện vị trí, địa lý tại nơi đây không được thuận lợi so với hai đầu đất nước, cho nên chúng tôi xác định đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có những cơ chế hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo nghề có địa chỉ nên đã phát huy hiệu quả cho việc đầu tư… Với cách làm mới là trên cơ sở tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến với Khu kinh tế mở Chu Lai, thông qua các nhà đầu tư đó kêu gọi các nhà đầu tư khác để cùng đầu tư, phát huy hiệu quả cơ sở hạ tầng cũng như điều kiện nguồn nhân lực cho khu kinh tế.

Dây chuyền sản xuất kính nổi của Nhà máy kính nổi Chu Lai
- Nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt là tính chuyên môn hóa cho khu kinh tế, Ông có những kiến nghị gì?
PCT Huỳnh Khánh Toàn: Một trong những mục tiêu của việc thành lập Khu kinh tế mở Chu Lai là áp dụng các thể chế, cơ chế, chính sách mới, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, phù hợp với thông lệ quốc tế cho các loại hình kinh doanh của các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước. Do đó, tôi xin nêu một số kiến nghị với QH, Chính phủ như: thứ nhất, cần xây dựng  khung pháp lý cho khu kinh tế để tương thích với hệ thống pháp luật hiện hành để bảo đảm trong quá trình triển khai thực hiện chức năng quản lý nhà nước, cũng như chức năng phục vụ nhà đầu tư của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai được thuận lợi, nhà đầu tư yên tâm với những chính sách, pháp luật tại khu kinh tế. Thứ hai, lựa chọn các khu kinh tế mang tính chất đột phá, lan tỏa với mục đích chính là tập trung nguồn lực của Trung ương, địa phương cũng như thu hút các nhà đầu tư; Thứ ba, xác định được từng khu kinh tế có những ngành độc lập, những lĩnh vực phù hợp của khu kinh tế; cho phép áp dụng thí điểm một số cơ chế đặc thù về đầu tư hạ tầng cũng như chính sách ưu đãi đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp cơ khí đa dụng và ô tô để đủ điều kiện thu hút đầu tư và triển khai dự án thành công; Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp cho Ban quản lý các khu kinh tế ven biển, tạo sự chủ động cho Ban quản lý trong tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của khu kinh tế.
- Xin cám ơn Phó chủ tịch!
Vi Hoa thực hiện

No comments:

Post a Comment