Friday, December 16, 2011

Kỷ niệm về ngoại trưởng Thạch của một phóng viên Reuters


Tác giả: HUỲNH PHAN

No comments:

Post a Comment