Sunday, January 22, 2012

CÔNG ĐOÀN CÁC KCN-CX HÀ NỘI: Hạn chế thấp nhất tranh chấp lao động


Thứ Bảy, 21.1.2012 | 09:21 (GMT + 7)
Mục tiêu phấn đấu của CĐ các KCN-CX Hà Nội năm 2012 là: Hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; lấy đoàn viên, CNLĐ làm đối tượng vận động; đẩy mạnh vai trò đại diện của CĐ trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNLĐ...
CĐ tham gia giải quyết 42 vụ tranh chấp LĐ
Đánh giá kết quả hoạt động công tác CĐ năm 2011, Chủ tịch CĐ các KCN-CX Hà Nội Đinh Quốc Toản nhấn mạnh vai trò CĐ trong công tác tham gia quản lý, kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan trực tiếp đến NLĐ. Sự chủ động của CĐ thể hiện trong việc tham gia xây dựng các dự án luật, các văn bản về chế độ, chính sách đối với NLĐ như Luật CĐ, BLLĐ sửa đổi, Nghị định số 70 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng, đặc biệt là cùng với các ngành chức năng đề nghị Chính phủ điều chỉnh một số huyện của TP.Hà Nội lên vùng 1...
Cán bộ công đoàn tranh thủ tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CNLĐ KCN-CX Hà Nội.   Ảnh: S.Thu
Cán bộ công đoàn tranh thủ tuyên truyền kiến thức pháp luật cho CNLĐ KCN-CX Hà Nội. Ảnh: S.Thu
Xác định rõ tầm quan trọng của TƯLĐTT trong DN, năm qua CĐ các KCN-CX Hà Nội đã phối hợp với Ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN, Trường Trung cấp CĐ Hà Nội và Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội tổ chức 3 lớp tập huấn về kỹ năng đàm phán, thương lượng, ký kết và thực hiện TƯLĐTT cho CB CĐCS. Đến nay, 103/176 CĐCS đàm phán thương lượng, ký kết và  đăng ký TƯLĐTT.
Quan trọng hơn, CĐ đã giải quyết và tham gia giải quyết 42 vụ tranh chấp LĐ dẫn đến ngừng việc tập thể (KCN Bắc Thăng Long 14 vụ, KCN Quang Minh 12 vụ, KCN Nội Bài 10 vụ, KCN Phú Nghĩa 5 vụ và KCN Thạch Thất-Quốc Oai 1 vụ). Nguyên nhân của các vụ ngừng việc tập thể chủ yếu về tiền lương, thưởng tết, hỗ trợ trượt giá, các khoản phụ cấp và thực hiện BLLĐ của DN.
Với sự can thiệp kịp thời của CĐ, quyền lợi hợp pháp của CNLĐ đã được bảo vệ, góp phần xây dựng quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN. CĐ các KCN-CX Hà Nội còn kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật LĐ tại 31 DN. Qua đó, 278 CNLĐ Cty TNHH điện tử Daewoo-Hanel được bảo vệ quyền lợi hợp pháp do DN thu hẹp SX phải cắt giảm LĐ.
Đa dạng hình thức tư vấn pháp luật
CĐ các KCN-CX Hà Nội đang quản lý trực tiếp 176 CĐCS với 62.044 đoàn viên, trong đó nữ có trên 36.146 người. Vì thế, hoạt động tư vấn pháp luật (TVPL) của CĐ các KCN-CX Hà Nội ngày càng được chú trọng nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho CBCĐ, NLĐ và chủ DN.
Năm 2011, CĐ đã tư vấn trên 1.000 cuộc qua điện thoại cho CĐCS, đoàn viên và CNLĐ về Luật CĐ, BLLĐ, Luật BHXH, BH thất nghiệp; hướng dẫn NLĐ ký kết và chấm dứt HĐLĐ đúng luật; hướng dẫn về điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị định 70 của Chính phủ. CĐ còn trực tiếp TVPL 32 cuộc tại DN cho ban giám đốc Cty về thực hiện pháp luật LĐ và giải quyết đơn kiến nghị của tập thể CNLĐ, không để xảy ra ngừng việc tập thể.
Hình thức các lớp TVPL cũng thu đông đảo NLĐ và DN tham gia. Chỉ 18 lớp do CĐ các KCN-CX Hà Nội phối hợp với một số đơn vị tổ chức, đã có gần 10.000 CNLĐ tham gia. Cùng với Ban Quản lý các KCN-CX Hà Nội, CĐ đã tổ chức 6 lớp tập huấn cho người sử dụng LĐ nhân sự và chủ tịch CĐCS trong các KCN-CX về BLLĐ, BHXH, BH thất nghiệp, Nghị định 70/CP.
Hoạt động của CĐ các KCN-CX Hà Nội đã giải quyết kịp thời những khó khăn, bức xúc tại cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại cần khắc phục trong năm 2012. Việc tổ chức hội nghị NLĐ theo quy định chưa đạt chỉ tiêu đề ra; công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật và CĐ cho người sử dụng LĐ mới đến được với các DN có tổ chức CĐ... Những khó khăn này đòi hỏi sự nỗ lực của CĐ bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với NLĐ.
Song Thu

No comments:

Post a Comment