Friday, January 20, 2012

Điểm sáng của kinh tế hợp tác xã


10:32 | 20/01/2012
(ĐCSVN) - Năm 2011, mặc dù trong điều kiện khó khăn do suy thoái kinh tế thế giới cũng như trong nước, nhưng nhìn chung, các hợp tác xã (HTX) Việt Nam vẫn duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ ổn định; thu hút được nhiều thành viên tham ra. Hầu hết các HTX hoạt động có lãi và đã huy động được nhiều nguồn vốn góp, nâng cao năng lực của các HTX

Những điểm sáng trong hoạt động của kinh tế HTX. 


Theo báo cáo của Liên minh HTX Việt Nam, ước tính đến hết năm 2011, cả nước có 369.000 tổ hợp tác, tăng 3000 tổ HTX so với năm 2010. Theo báo cáo của 35 Liên minh HTX các tỉnh, thành phố có đánh giá xếp loại, có 41% HTX khá giỏi; 43,6% HTX trung bình; 15,4 % HTX yếu kém. 


Sản phẩm mây tre, đan... của HTX Hiệp Lực tỉnh Đồng Nai (Báo: ĐN) 

Hoạt động của HTX nông nghiệp với 3 mô hình chủ yếu là: Mô hình HTX chuyên dịch vụ, chiếm khoảng 70% tổng số HTX nông nghiệp; mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp; mô hình HTX chuyên ngành. Các HTX chủ yếu tập trung làm dịch vụ hỗ trợ cho hộ xã viên. Ngoài việc cung ứng tốt các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, các HTX còn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tìm kiếm và cung cấp giống mới, kỹ thuật nuôi trồng để chuyển giao cho kinh tế hộ, góp phần dịch chuyển cơ cấu cây trồng, vật nuôi; cung cấp phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi; thu mua chế biến nông sản, giải quyết được một phần đầu ra cho nông dân. 

Nhiều HTX phát triển theo mô hình kinh doanh tổng hợp, kết hợp giữa dịch vụ với sản xuất chế biến, kinh doanh thương mại. Trong lĩnh vực thủy sản, các HTX nuôi trồng, đánh bắt thủy sản hoạt động ổn định. Nhiều HTX đã gắn kết được giữa đánh bắt, khai thác với chế biến và mở rộng dịch vụ hậu cần nghề cá. Một bộ phận HTX đã huy động được vốn góp lớn của xã viên, thành viên để đầu tư các vùng nguyên liệu, đầu tư nuôi tôm, nuôi cá nước ngọt, sản xuất cá giống; hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng đảm bảo hoạt động bền vững. 

Các HTX nông nghiệp, tuy lợi nhuận không cao, nhưng đã hỗ trợ tích cực cho kinh tế hộ nông dân. Thông qua các hoạt động dịch vụ trước, trong và sau quá trình sản xuất mà từng hộ gia đình không thực hiện được, hoặc thực hiện không hiệu quả như: Chỉ đạo sản xuất, dịch vụ thủy lợi, bảo vệ vật nuôi cây trồng, đưa giống mới vào sản xuất, áp dụng khoa học, kỹ thuật ...giúp tăng năng suất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản của hộ nông dân ngày càng tăng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. 

Hoạt động của các HTX giao thông vận tải vẫn được duy trì và có bước phát triển mới. Với 1123 HTX giao thông vận tải (tăng 22 HTX so với năm 2010), nhiều HTX đã sắp xếp lại tổ chức, trong đó, xu hướng hợp nhất các HTX có quy mô nhỏ và chuyển từ mô hình dịch vụ hỗ trợ sang mô hình kinh doanh tập trung và bán tập trung theo hình thức góp vốn bằng phương tiện. Việc này đã giúp tăng cường năng lực hoạt động của các HTX, góp phần nâng cao sức cạnh tranh, chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh. Nhiều HTX bước đầu đã chú trọng xây dựng thương hiệu, đóng góp tích cực vào việc lập lại trật tự trong lĩnh vực vận tải hành khách, giảm nạn xe dù, bến cóc trên địa bàn hoạt động, đồng thời, tăng cường sự gắn kết giữa xã viên và HTX. 

Năm 2011, có 2.897 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (tăng 292 HTX so với năm 2010). Các HTX đã có nhiều cố gắng, chủ động tìm thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tăng cường đầu tư chiều sâu, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho xã viên và người lao động. HTX xây dựng có 964 HTX (tăng 49 HTX so với năm 2010). Một số HTX đã tập trung huy động vốn, đầu tư phương tiện, máy móc thiết bị phục vụ cho thi công các công trình, khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng; tổ chức lại sản xuất; cải tiến công tác quản lý, khắc phục khó khăn để đảm bảo duy trì tạo công ăn việc làm và thu nhập cho xã viên và người lao động. 

HTX thương mại dịch vụ có 1.325 HTX (tăng 244 HTX so với năm 2010), Các HTX đã nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức nhiều hình thức thu hút khách hàng, tăng cường liên kết để vươn lên và phát triển. Nhiều HTX đã tích cực tham gia các chương trình: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng lương thực, thực phẩm với các biện pháp bình ổn giá cả, chấp nhận giảm lãi, có chính sách khuyến mãi nhiều mặt hàng, góp phần đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, tham gia kiềm chế lạm phát,… 

Các HTX dịch vụ điện hiện còn là 1.709 HTX (giảm 140 HTX so với năm 2010). Về cơ bản, đến nay, các HTX dịch vụ điện đã ổn định lại tổ chức, mở mang thêm các dịch vụ phục vụ xã viên. Các HTX đã vận hành, quản lý tốt các thiết bị hiện có, đồng thời đầu tư, cải tạo xây dựng nhiều hệ thống đường điện hạ thế. Nhiều trạm biến thế được nâng cấp giảm tổn thất điện năng, bình ổn giá điện, bán điện theo đúng giá quy định của Nhà nước; cung ứng kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân. Các HTX dịch vụ điện đã tích cực tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tiết kiệm điện. 

Hiện nay, cả nước có 1.074 quỹ tín dụng nhân dân ( tăng 20 quỹ so với năm 2010), thu hút trên 1,8 triệu thành viên tham gia. Đến 30/9/2011, tổng nguồn vốn hoạt động là 31.954 tỷ đồng, tăng 2.657 tỷ đồng, bình quân 28.869 triệu đồng/Quỹ; nguồn vốn huy động tiền gửi và đi vay đạt 27.396 tỷ đồng, tăng 2.415 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 89,7% tổng nguồn vốn hoạt động. Tổng dư nợ cho vay là 25.347 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 82,99% tổng sử dụng vốn; tỷ lệ nợ xấu là 0,54%, giảm 0,06% so với năm 2010. Hoạt động của các quỹ tín dụng cơ sở vẫn ổn định và tiếp tục phát triển, hầu hết các quỹ hoạt động có lãi. Hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân đã trở thành kênh huy động vốn và cho vay hiệu quả ở các khu vực thị trấn, thị tứ phát triển ngành nghề, hỗ trợ phát triển kinh tế của các hộ thành viên, giảm tình trạng cho vay nặng lãi, góp phần xóa đói giảm nghèo có hiệu quả. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ năm 2012 


Năm 2012, tình hình kinh tế thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp. Nền kinh tế nước ta vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức... 

Trước tình hình trên, để vượt qua khó khăn, tận dụng tốt thời cơ, theo ông Nguyễn Xuân Hiên, Phó chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, các tổ hợp tác, HTX hiện có cần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động; hướng dẫn, giúp đỡ củng cố các HTX yếu kém; tuyên truyền, vận động thành lập mới các tổ hợp tác, HTX đa dạng trong các ngành nghề, lĩnh vực mà cộng đồng có nhu cầu, đảm bảo theo đúng bản chất, các nguyên tắc và các quy định của Luật HTX; triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động các HTX nông nghiệp”, hỗ trợ kinh tế hộ phát triển; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý; nâng cao trình độ, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ HTX, đáp ứng nhiệm vụ; tổng kết và nhân rộng mô hình các HTX điển hình tiên tiến, các HTX sản xuất kinh doanh giỏi; tăng cường các hoạt động xã hội, phát triển cộng đồng của HTX, nâng cao vai trò của HTX trong các hoạt động bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tăng cường sức khỏe cộng đồng; tiếp tục đẩy mạnh việc hướng dẫn, tư vấn để năng cao hiệu quả hoạt động của các liên hiệp HTX đã có; thúc đẩy việc hình thành và phát triển các liên hiệp HTX mới trên cơ sở nhu cầu thực sự của các HTX.


VM

No comments:

Post a Comment