Tuesday, September 27, 2011

27/09 VPL: Phát triển thành phố Xanh đã mua 9 triệu cổ phiếuGiao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 27/9/2011.
Công ty Cổ phần VINPEARL (VPL) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ như sau:
Tên nhà đầu tư thực hiện giao dịch: CTCP Phát triển thành phố Xanh là công ty liên kết của VPL và là công ty có ông Nguyễn Trọng Hiền làm Chủ tịch HĐQT đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của VPL
Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 0 đơn vị tương đương tỷ lệ 0%
Số lượng cổ phiếu đã đăng ký mua: 10 triệu cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã thực hiện mua: 9.004.539 đơn vị
Số lượng cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 9.004.539 đơn vị tương đương tỷ lệ 4,38%
Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/7 đến 27/9/2011.
Lộc Anh
Theo TTVN/HoSE

No comments:

Post a Comment