Tuesday, September 27, 2011

[ExryuVietnam] Xin viet them - Re: Ba'n nuoc = Re: GDP per capita of South VN in 1960: $405.48

----- Forwarded Message -----
From: qui nguyen <quinguyen_vic@yahoo.com.au>
To: exryu-ww@yahoogroups.com
Cc: exryuVietnam@yahoogroups.com
Sent: Tuesday, September 27, 2011 12:55 PM
Subject: [ExryuVietnam] Xin viet them - Re: Ba'n nuoc = Re: GDP per capita of South VN in 1960: $405.48

 
 
Chao anh Hu`ng & quy anh chi,
 
Dat nuoc & dan toc Viet Nam  – Social Republic of Viet Nam la` mo^.t quo^'c gia co' te^n tre^n ban do the gioi, co' quo^'c ky` - co+` d-o? sao va`ng, co' ngo^n ngu rieng biet & d-a(.c thu`,  la` tha`nh vien cua Lien Hiep Quoc, tu+`ng la` tha`nh vien trong Hoi Dong Thuong Truc cua LHQ,  cua ASEAN, tu+`ng la` chu tich d-u+'ng ra to chuc  hoi nghi APEC  v…v…
Viet nam co' 1 chinh phu, quoc hoi & ngoai giao  d-o^.c la^.p va` ca'c tha`nh vien chinh phu, quoc hoi  la` nguoi mang quoc ti.ch Viet nam, no'i tieng noi' VN, ta.i sao anh la.i vu kho^'ng la` quoc gia to^? quoc VN bi. ba'n  ?
Anh co' d-i tham mien Bac VN ne^'u kho^ng thuoc die^.n duoc mie^~n Visa, anh pha?i xin Visa cua nuo+'c CHXHCN Viet Nam  do chinh phu? Viet Nam ca^'p cho anh.
Anh d-e^'n phi truong Tan Son Nhat hay Noi Ba`i , cong an hay nha^n vien nguoi Viet Nam xet Visa cho anh ba(`ng tie^'ng Viet Nam
 
Anh Hu`ng d-ang mo+  o+? va`o tho+`i  nuoc Viet bi.  thuc da^n Pha'p d-o^ ho^.
cha(ng ??

Kinh chao quy anh chi
Qui' Nguye^~n


--- On Tue, 27/9/11, Shigeo Yamanaka <shigeo_yamanaka@hotmail.com> wrote:

> From: Shigeo Yamanaka <shigeo_yamanaka@hotmail.com>
> Subject: RE: [exryu-ww] Re: GDP per capita of South VN in 1960:  $405.48
> To: "exryu" <exryu-ww@yahoogroups.com>
> Received: Tuesday, 27 September, 2011, 6:52 AM
>
> >
> Chị Qúi ui, GDP bao nhiêu củng được, mắc nợ Mỷ hàng tỷ đô nhưng củng chưa đến nổi phải bán nước như miền bắc đả bán cho tàu cộng, xin chị giải thích dùm cho.
>
> Hùng Iwate.
>  
>
>
>
>
> To: exryu-ww@yahoogroups.com; ExryuVietnam@yahoogroups.com
> From: quinguyen_vic@yahoo.com.au
> Date: Sun, 25 Sep 2011 20:54:05 -0700
> Subject: [exryu-ww] Re: GDP per capita of South VN in 1960:
> $405.48
>
>

>
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> .yiv2039909632ecxygrp-photo-title
> {clear:both;font-size:smaller;height:15px;overflow:hidden;text-align:center;width:75px;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxygrp-photo
> {background-position:center;background-repeat:no-repeat;background-color:white;border:1px
> solid black;height:62px;width:62px;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxphoto-title
>          a, #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxphoto-title a:active, #yiv2039909632
> .yiv2039909632ExternalClass div.yiv2039909632ecxphoto-title
> a:hover, #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxphoto-title a:visited
> {text-decoration:none;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxattach-table
> div.yiv2039909632ecxattach-row
> {clear:both;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxattach-table
> div.yiv2039909632ecxattach-row div
> {float:left;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass p
> {clear:both;padding:15px 0 3px 0;overflow:hidden;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxygrp-file
> {width:30px;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxattach-table
> div.yiv2039909632ecxattach-row div div a
> {text-decoration:none;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxattach-table
> div.yiv2039909632ecxattach-row div div span
> {font-weight:normal;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> div.yiv2039909632ecxygrp-file-title
> {font-weight:bold;}
>
>
>
>
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp
> {border:1px solid #d8d8d8;font-family:Arial;padding:0
> 10px;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp hr
> {border:1px solid #d8d8d8;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp #yiv2039909632ecxhd
> {color:#628c2a;font-size:85%;font-weight:700;line-height:122%;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp #yiv2039909632ecxads
> {margin-bottom:10px;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp .yiv2039909632ecxad
> {padding:0 0;}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp .yiv2039909632ecxad p
> {}
> #yiv2039909632 .yiv2039909632ExternalClass
> #yiv2039909632ecxygrp-mkp .yiv2039909632ecxad a
> {color:#0000ff;text-decoration:none;}
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Chao quy anh chi,
> Co' anh chi. na`o bie^'t GDP duoi thoi de Nhi Cong Hoa ? 
> Tu nam 1960 den 1975 , GDP d-a~ ta(ng hay gia?m ?
> Theo tien si Hu+ng thi` va`o cuoi nam 1974, mien Nam ma('c no+. My~ ca? ty? do la. Ong Thieu muo^'n muo+.n the^m tie^`n d-e^? mua vu khi' & hu+a'a la` se~ tra? la.i khi da^`u hoa? duoc khai tha'c !
> Ca'ch d-a^y 15 na(m, trong 1 d-ai. ho^.i o Adelaide, ba`i no'i chuyen cua 1 vi. tri' thu+'c cho^'ng Cong mo+'i tu+` VN sang cho ra(`ng GDP cua VN va`o tho+`i d-o' khoa?ng 150 USD !!  ( 1995 - khi My~ bo? cam van kinh te & sau chien tranh voi Pol Pot & TC ).
>  
>  Cha('c tu 1960 GDP $405 tu.t giam co`n zero USD hay GDP  minus va`o nam 1975  vi` thie^'u no+. ma` khong san xuat duoc gi` ca? ?? 
>  
> Qui' Nguye^~n
>  
> --- On Mon, 26/9/11,
> D. Nguyen <Dmasayuki@yahoo.com> wrote:
>
> > From: D. Nguyen <Dmasayuki@yahoo.com>
> > Subject: Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in
> 1960:  $405.48
> > To: "exryu-ww@yahoogroups.com"
> <exryu-ww@yahoogroups.com>
> > Received: Monday, 26 September, 2011, 11:07 AM
> >
> >
> > >
> >
> > Anh Hạnh thân:

> > Thời điễm ông Diệm 54-63, nói chung có nhiều chất xám ở nước ngoài trở về nước làm việc có kỷ cương. Tuy không có nhiều xí nghiệp sản xuất công nghiệp, nhưng thơi ấy VN không bị nhập siêu ( trái lại, còn Xuất Siêu  tuy không đáng kể nhờ nông phẫm ). Hơn nữa, dân số miền Nam VN lúc đó chỉ có khoảng 12-14 triệu, bộ máy hành chánh lại liêm khiết, tạo ảnh hưởng tích cực  cao và lại được phân bố nhanh. Đồng Bằng Sông CL thời ấy còn là kho dự trữ tài nguyên thiên nhiên và nông thủy sản nghiệp phong phú.
> Giáo dục nghiêm chỉnh> Bằng chứng, có thể thấy được ngay trong giới exryu, nhóm qua NB khoảng 10 năm , 54-63, thường là nhóm ưu tú nhất. Sau đó, chất lượng giãm dần ( điễn hình là Duc VT và Cái Nam sama ) theo dòng chiến tranh ngày mỗi leo thang !
> >
> > Còn thời buổi hiện nay, thì lại biết bao nhiêu mâu thuẫn gây ra bởi nền kinh tế  thị trường theo định hướng xã hội nhưng thiếu .... nghiên cứu trước và kiễm chứng sau, xã hội lại không được gì, ngoài dữ  liệu "tích cực" là "có đến" 20%  lao động có được bảo hiễm xã hội ! Cho nên khi cộng với những thất thoát vì tiêu cực, lãng phí, v.v.. rốt cuộc 36 năm sau giãi phóng, VN còn đang vật lộn với đầy rầy những khó khăn. Và rồi hiện nay,  test drives về đầu tư vào bộ máy doanh nghiệp quốc doanh đang gây nên quá nhiều ... recalls, do đó có lẽ  "định hướng" mới muốn về với nông nghiệp, và cường hóa đầu tư tư nhân .
> Chưa ai biết tương lai thành quả ra sao !?  Chắc là lại banh ta lông ?, nếu miền Bắc còn phân đều diện tích ruộng bé ti teo 330-500 m2 ruông /mỗi hộ, thì hỏi thử cơ giới hóa bằng cách nào đây để vừa kinh tế vừa tăng trưởng năng suất hằng năm ?
> > Có lẽ chỉ còn cách gắn motor đuôi vịt vào  đít con trâu để tăng năng xuất cấy cầy, nếu không chấp nhận che6' độ đại điền chủ ? Nếu thế, ai dám bảo đãm là sẽ không có màn CCRĐ lần nữa ?
> >
> > Còn về công thức tính GDP,  bao gồm Chi tiêu + Đầu tư + Xuất khẩu - Nhập khẩu. Trong đó nhập siêu  năm sau nhiều hơn năm trước; chi tiêu chính phủ ( trên nguyên tắc) bị khống chế bội chi không quá 5%; chi tiêu của dân chúng lại không tăng, và thu nhập thực tế năm sau lại ít hơn năm trước ( vì lạm phát ). Vậy  tăng trưởng GDP với tốc độ cao nằm ở đâu, thì chính là nằm ở Đầu Tư.
> >
> > Đầu tư ngành Công Nghiệp không tăng bao nhiêu, thậm chí còn giảm như là kỷ nghệ xe hơi, chuyển từ  gia công lắp ráp sang nhập khẩu nguyên chiếc.
> > Nội địa hóa thì như  nhẩy Slow ... mùi ở cafe Lú, dậm chân tại chổ vì như ta biết ngành công nghiệp hổ trợ không thành hình !

> Những đầu tư về cơ sở hạ tầng thuộc về chi tiêu chính phủ nên không tính vào mục Đầu Tư. Và cuối cùng lĩnh vực đầu tư tư nhân quan trọng nhất và góp phần chiếm tỷ trọng lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế chính là đầu tư vào BDS. Hay nói cách khác sự tăng trưởng  của TT BDS tạo ra sự tăng trưởng của nền kinh tế VN. Chính vì thế, bao  năm nay nhà nước không đánh thuế BDS với chủ đích là để dân chúng dồn hết tài sản, vốn liếng vào đó với danh nghĩa  đầu tư. Những nhà cửa dân dụng, tòa nhà cao ốc mọc lên mạnh theo luật dân số trẻ tăng với luật Cung-Cầu và đã  chứng tỏ các đô thị lớn của VN có một nền kinh tế tương đối phồn vinh ( tuy là có phần giả tạo hay ảo hóa về giá trị BDS), nhưng có lẽ đã hình thành  nên một thị trường BDS có sức sống, góp  phần tỷ trọng cao vào tăng  trưởng GDP.
> >
> > Tuy nhiên, như đã biết, VN đang đứng đầu thê' giới về lão hóa, và sẽ già trong vòng 15-20 năm tới . Lúc đó, bao nhiêu % người về hưu sẽ hưởng được tiền trợ cấp Xà hội & Y tế ?! Giá BDS sẽ ra sao khi Cung vượt Cầu ? Trước mắt còn nhiều vấn đề để tranh luận diễn đàn các ông bà già WW , và aikawarazu, cũng sẽ còn vài đồng chí "thân thương" ngày ngày vẫn kêu ca, than vãn là tại sao nhiều bác exryu chỉ biết có chỉ trích và mạ lỵ .... Nhà Nước ! 
> >
> > DVT
> >
> >
> > From: hanh nguyen
> > <hhn08873@yahoo.com>
> > To:
> > exryu-ww@yahoogroups.com
> > Sent: Sunday, September
> > 25, 2011 8:21 PM
> > Subject: Re: [exryu-ww]
> > GDP per capita of South VN in 1960:  $405.48
> >
> > Anh Duc,
> > To^i dda~ no'i chuye^.n vo+'i 1 chuye^n gia kinh te^'  tho^'ng ke^ va` dda~ tu+`ng la`m co^'
> va^'n cho
> > TT VVK (qua trung gian exryu GS).  To^i dda~
> ho?i
> > tho^'ng ke^ o+? VN co' chi'nh xa'c
> kho^ng
> > ?  Anh a^'y dda~ tra? lo+`i
> kho^ng.  To^i
> > ho?i ta.i sao? Anh a^'y dda~ gia?i thi'ch vi`
> 2
> > ly' do:  (1) Tho^ng ke^ vie^n VN kho^ng
> hie^?u ro~
> > he^'t tho^ng ke^ kinh te^' ne^n vo^ ti`nh khai
> sai
> > nhu+~ng du+~ kie^.n kho^ng co' y'
> nghi~a.  (2)
> > Co' co+ quan co^' ti`nh khai ho+n
> le^n vi`
> > be^.nh tha`nh ti'ch.
> >  
> > Ddie^`u
> > dda'ng no'i la` o^ng Die^.m chi? co' 6
> na(m
> > (1954-60) ma` dda~ la`m dduoc tha`nh ti'ch kinh
> te^'
> > dda'ng ke^? du` ra(ng tho+i gian 2 na(m dda^`u
> o^ng dda~
> > pha?i ddo^'i pho' vo+'i nho'm Bi`nh
> Xuye^n,
> > Ba^?y Vie^~n, tuong Hinh theo Ta^y, va` tie^'p
> tu.c
> > qua^.y pha' kho^ng ngu+`ng cu?a VC.
> >  
> > HN 
> >
> > --- On Sat, 9/24/11, D. Nguyen
> > <Dmasayuki@yahoo.com>
> wrote:
> >
> >
> > From: D. Nguyen <Dmasayuki@yahoo.com>
> > Subject: Re: [exryu-ww] GDP per capita of South VN in
> 1960:
> > $405.48
> > To: "exryu-ww@yahoogroups.com"
> > <exryu-ww@yahoogroups.com>
> > Date: Saturday, September 24, 2011, 6:19 PM
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > Hi anh
> > Hạnh:
> >
> >
> >
> > Cách anh tính đơn thuần từ 400 USD @ 1960
> > rồi escalate 3% per annum đến 2008 để so sánh
> thì
> > là cách tính rõ ràng nhất có thể .
> >
> >
> > Nhưng tôi thì có cãm tưởng, tuy có lẽ là
> > chủ quan (?) là cách tính GDP của VN hiện
> nay, vì
> > dựa trên con số  có được tư sở
> thuế,
> > hải quan, v.v..., nhưng thực chất thì chắc
> là
> > Tổng GDP của VN phải cao hơn, vì có nhiều
> nguồn
> > lợi tức "mặt sau" mà người dân VN
> có
> > thể sản xuất được mà không tính toán
> được
> > !? 
> >
> >
> > Nói gì thì nói, có lẽ khách quan và công
> > bằng (?) nhất là so sánh từ các thứ hạng
> của
> > VN đang đứng đâu với các nước trên thế
> > giới, tôi  thấy nói chung VN có vẽ
> đang
> > đứng đâu đó ở mức "đầu đàng"
> của
> > 25 % "bottom". Điều nầy cũng có vẽ
> > tương đẵng với các thứ vị khác nói chung
> như
> > về chất lượng giáo dục. chất lượng
> sống,
> > mãi lực so với các quốc gia khác ! Nếu từ
> các
> > yê'u tố đó thì có lẽ VN hiện nay đang
> ở
> > mức ngang tầm với Nhật Bản 50 năm
> trước,
> > thời đầu 1960 chăng ? Hình như thời đó 1
> cử
> > nhân ra đại học NB lương tầm cở 30,000 JPY
> ( 250
> > USD) gì đó,  so với mức 3-4 triệu VND/
> tháng
> > hiện nay lương của 1 daisotsu ở VN .
> >
> >
> >
> > Duc VT
> >
> >
> >
> >
> >
> > From: hanh
> > nguyen <hhn08873@yahoo.com>
> > To: Cuu Du
> > Sinh Nhat Ban <exryu-ww@yahoogroups.com>
> > Sent:
> > Saturday, September 24, 2011 9:15 PM
> > Subject:
> > [exryu-ww] GDP per capita of South VN in 1960:
> $405.48
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > FYI
> > Ne^'u ti'nh la.m pha't tie^`n dollar la`
> > 3%.  Sau 48 na(m, $405 gi'a tri ba(`ng $1620
> na(m
> > 2008. 
> > Pha?i cha(ng tho+`i va`ng son cu?a da^n VN (south)
> la`
> > tho+`i Dde^. I Cong Hoa`?
> >  
> > GDP nga`y nay la` $1027 nhu+ng va^.t gi'a la.m
> > pha't nhu+ the^' na`o trong 10 na(m qua ho+?
> > ba'c Duc VT?  Co' 3% hay nhie^`u ho+n
> > the^'?
> > HN
> >  
> > http://www.asiafinest.com/forum/lofiversion/index.php/t179599.html
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >     
> >     
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> > 
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >     
> >     
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
> >
>
>
>
>                         

>
>
>
>
>
>
>
>
>     
>     
>
>
>
>
>
>
>

>


------------------------------------

------------------------------------------------------------------
Mo.i lie^n la.c xin gu+?i email d-e^'n:
exryu_ww@yahoo.com

Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/exryu-ww/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/exryu-ww/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    exryu-ww-digest@yahoogroups.com
    exryu-ww-fullfeatured@yahoogroups.com

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    exryu-ww-unsubscribe@yahoogroups.com

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

__._,_.___
Recent Activity:
MARKETPLACE

.

__,_._,___


No comments:

Post a Comment