Monday, December 12, 2011

12/12 Hội thảo Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Thủ đô

20:56 | 12/12/2011

Ngày 12.12, Viện Nghiên cứu lập pháp, UBTVQH đã tổ chức Hội thảo Tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Thủ đô với sự tham dự của đại diện Đoàn ĐBQH các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế.

Năm 2000, thể chế hóa Nghị quyết 15/TW, UBTVQH Khóa X đã ban hành Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội. Pháp lệnh đã xác định vị trí, vai trò của Thủ đô; mục tiêu nhiệm vụ và các chính sách lớn về đầu tư xây dựng, phát triển Thủ đô, tạo điều kiện để xây dựng Thủ đô đa chức năng. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Tuy nhiên, so với yêu cầu và mong đợi của nhân dân cả nước thì Hà Nội phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng, thế mạnh vốn có của Thủ đô; chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh kinh tế còn hạn chế; tăng trưởng kinh tế chưa bảo đảm chất lượng, chưa bền vững; phát triển văn hóa - xã hội chưa tương xứng với quá trình phát triển kinh tế. Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội cho thấy, cùng với những thành tựu đạt được, Pháp lệnh đã bộc lộ nhiều bất cập. Các đại biểu nhất trí cho rằng, việc nâng Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội thành Luật Thủ đô có ý nghĩa quan trọng trong việc quy định các các chính sách, cơ chế đặc thù để xây dựng, quản lý và phát triển Thủ đô; đồng thời tăng cường sự quản lý nhà nước ở các cấp và sự giám sát của QH, nhân dân và các cơ quan, tổ chức liên quan khác đối với các hoạt động trên địa bàn Thủ đô.
Các đại biểu cũng cho rằng, Thủ đô Hà Nội cần một khung pháp lý mạnh để phát triển xứng đáng với vị thế là trung tâm kinh tế - xã hội, văn hóa - chính trị của cả nước. Hiện nay, Pháp lệnh Thủ đô Hà Nội mới chỉ đặt ra các mục tiêu, phương hướng, chính sách chung về xây dựng và phát triển Thủ đô mà chưa có các quy định mang tính định hướng và cơ chế bảo đảm thi hành. Trên thực tế, thời gian qua, quá trình đô thị hóa ở Hà Nội diễn ra với tốc độ rất nhanh, vượt xa khả năng đáp ứng về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của Thủ đô; trong khi đó, Pháp lệnh chưa có các quy định cụ thể, khả thi về các biện pháp nhằm khắc phục những vấn đề đặt ra như tình trạng tăng dân cư tự phát, ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... Các đại biểu nhất trí đề nghị, cần tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô với các cơ chế chính sách hợp lý và khả thi hơn trình QH xem xét, quyết định để tạo cơ sở pháp lý cho Thủ đô Hà Nội phát triển tương xứng với vị thế của mình.
Quang Khánh

No comments:

Post a Comment