Friday, December 23, 2011

Đà Nẵng có khu công nghệ cao


Thứ Sáu, 23/12/2011, 04:03 (GMT+7)
TT - Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5.000 Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng với tổng diện tích là 1.010,9 ha. Phạm vi quy hoạch Khu CNC Đà Nẵng là khu vực 2 xã Hòa Liên, xã Hòa Ninh (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng).
Khu CNC Đà Nẵng gồm các chức năng nghiên cứu, ươm tạo, phát triển, chuyển giao ứng dụng CNC; đào tạo nhân lực CNC; ươm tạo doanh nghiệp CNC; sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, có vai trò thúc đẩy kinh tế xã hội của TP Đà Nẵng, khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Các chương trình, dự án đầu tư trong khu CNC sẽ được phân kỳ thành 3 giai đoạn từ năm 2012 đến 2020.
T. PHÙNG - L.C.

No comments:

Post a Comment