Thursday, September 22, 2011

22/09 UBTVQH triệu tập Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIII

20:36 | 22/09/2011
UBTVQH vừa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Hai, QH Khóa XIII. Kỳ họp dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20.10.2011 và bế mạc vào ngày 26.11.2011 tại Thủ đô Hà Nội.
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, UBTVQH đã dự kiến nội dung và chương trình làm việc của Kỳ họp và gửi xin ý kiến các ĐBQH. Theo đó, tại Kỳ họp thứ Hai, QH sẽ xem xét các báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2011; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012; quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2012. Xem xét các báo cáo về kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2015 và quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 – 2020; việc tổng kết dự án trồng mới 5 triệu ha rừng toàn quốc; Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm 2011 – 2015; Chương trình sử dụng trái phiếu Chính phủ năm 2011 – 2015. Các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án và đặc xá... dự kiến cũng sẽ được QH xem xét tại Kỳ họp lần này. 
QH sẽ tiến hành giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật tại các khu kinh tế, làng nghề; xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2012; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn.
Đối với công tác xây dựng pháp luật, QH dự kiến sẽ xem xét, thông qua 6 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến 12 dự án Luật. Các dự án luật và dự thảo Nghị quyết dự kiến trình QH xem xét thông qua là: dự án Luật Cơ yếu, dự án Luật Biển Việt Nam, dự án Luật Lưu trữ, dự án Luật Khiếu nại, dự án Luật Tố cáo, dự án Luật Đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH nhiệm kỳ Khóa XIII.
UBTVQH đề nghị các ĐBQH, các Đoàn ĐBQH quan tâm dành thời gian nghiên cứu, thảo luận các nội dung của Kỳ họp; tham gia ý kiến về dự kiến chương trình làm việc, cách thức tiến hành kỳ họp; tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định; sớm gửi câu hỏi chất vấn và đề xuất những nhóm vấn đề cần tiến hành chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai với UBTVQH.
PV

No comments:

Post a Comment