Friday, September 23, 2011

23/09 Luật chơi ở nghị trường


Quy trình, thủ tục tại Nghị viện

Luật chơi ở nghị trường

06:59 | 23/09/2011
Mọi hoạt động để đạt được một mục đích nào đó dù của cá nhân hay tập thể đều phải diễn ra theo các bước, các trình tự nhất định, đặc biệt là đối với những hoạt động tập thể, nơi có yêu cầu cao về tính kỷ luật và đồng thuận trong các quyết định. Đối với hoạt động của nghị viện, vai trò của quy trình và thủ tục làm việc càng có ý nghĩa quan trọng, giúp bảo đảm mọi công việc của Nghị viện tiến triển một cách thuận tiện và nhanh chóng.

Nguồn:: dailymail
Vào năm 1963, CHLB Đức và Liên Xô gần như đã đạt được thỏa thuận xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Liên Xô sang Đức. Khi đưa ra thảo luận trước Hạ viện Đức, các nghị sỹ thuộc hai nhóm đảng tạo thành phe đa số tại Hạ viện đã ủng hộ dự án này và chỉ có Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo phản đối. Chủ tịch Hạ viện là người của liên minh này quyết định biểu quyết theo cách thức tách nhóm, có nghĩa là các nghị sỹ ủng hộ ra khỏi hội trường qua một cửa, còn những nghị sỹ phản đối ra bằng cửa khác và sau đó cả hai phe quay lại hội trường bằng cửa đã ra để tính kết quả biểu quyết. Nhóm đảng của Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo nhận thấy lâm vào thế thiểu số cho nên không quay lại hội trường. Do không đủ số lượng nghị sỹ hợp lệ, cuộc biểu quyết không thành, Hạ viện không thông qua được quyết định xây dựng đường ống dẫn khí đốt dù đa số nghị sỹ ủng hộ dự án.
Đây chỉ là một trong vô số ví dụ về vai trò của việc áp dụng thủ tục đúng lúc trong thực tiễn hoạt động của Nghị viện nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước có truyền thống Nghị viện lâu đời. Có thể, một trong những điểm dễ nhận thấy ở các nghị viện trên thế giới là các hoạt động nghị trường thường được tổ chức một cách chặt chẽ theo những quy trình và thủ tục rõ ràng. Việc áp dụng quy trình, thủ tục ảnh hưởng rất lớn đến nghị trình. Do đó, giống như trong thể thao, việc nắm vững luật chơi ở nghị trường là rất quan trọng.
Theo nguyên lý chung, mọi hoạt động để đạt được một mục đích nào đó dù của cá nhân hay tập thể đều phải diễn ra theo các bước, các trình tự nhất định. Đặc biệt là đối với những hoạt động tập thể, nơi có yêu cầu cao về tính kỷ luật và đồng thuận trong các quyết định. Đối với hoạt động của nghị viện, vai trò của quy trình và thủ tục làm việc càng có ý nghĩa quan trọng. Sự thông suốt của quy trình và thủ tục có thể làm cho mọi công việc của Nghị viện tiến triển một cách thuận tiện và nhanh chóng.
Tầm quan trọng của quy trình làm việc của Nghị viện từ lâu đã được nhiều nhà lãnh đạo của Nghị viện các nước trên thế giới ghi nhận và đánh giá cao. Thomas Jefferson, khi còn làm Chủ tịch Thượng viện Mỹ (1797 - 1801) từng nói: “Điều quan trọng trước hết là phải có các quy tắc để thực hiện theo... Dựa vào đấy tiến trình công việc có thể có thể được tiến hành đều đặn mà không phụ thuộc vào tính thất thường của người điều khiển phiên họp hoặc sự ngụy biện của các Nghị sỹ. Một điều rất quan trọng là trình tự, lễ nghi và sự quy củ cần phải được bảo đảm tại cơ quan quyền lực tối cao của đất nước”.
Thực tế, hoạt động của Nghị viện nhiều nước trên thế giới và nhiều nhà nghiên cứu về nghị viện đã chứng minh giữa quy trình, thủ tục làm việc và nội dung các giải pháp lập pháp của Nghị viện có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Quy trình và thủ tục làm việc của Nghị viện có thể ảnh hưởng đến chất lượng của các quyết định do Nghị viện ban hành. Ngược lại, trong nhiều trường hợp, nội dung của dự luật lại quyết định những quy trình và thủ tục được áp dụng để xem xét những dự luật đó.
Quy trình và thủ tục làm việc có vai trò tạo ra sự ổn định cho các hoạt động của Nghị viện. Quy trình và thủ tục làm việc cũng đảm bảo các quyết định của Nghị viện được ban hành dựa trên một tiến trình hợp pháp, công bằng và công khai. Quy trình và thủ tục làm việc còn là căn cứ để bảo đảm sự phân công công việc một cách hợp lý trong hoạt động của nghị viện. Bên cạnh đó, quy trình và thủ tục làm việc làm giảm thiểu các cuộc tranh luận không đáng có. Cuối cùng, quy trình và thủ tục làm việc xác định thẩm quyền của các chủ thể trong tiến trình công việc của Nghị viện.
Lê Anh

No comments:

Post a Comment