Friday, September 23, 2011

23/09 Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhân quyền


23/09/2011 - 01:09

Đó là ý kiến của các nhà khoa học nêu ra tại hội thảo “Nội dung và cơ chế bảo vệ quyền con người - kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam” do Viện Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện KAS (Cộng hòa liên bang Đức) tổ chức ngày 22-9.


Các nhà khoa học đã cùng trao đổi những nội dung liên quan như tuân thủ và thực thi pháp luật quốc tế, vấn đề quyền con người và đảm bảo quyền con người dưới góc độ tiếp cận đa ngành, liên ngành. Theo các nhà khoa học, trong bối cảnh hiện nay, việc tiến tới xây dựng cơ quan quốc gia về nhân quyền là rất cần thiết, theo mô hình ủy ban nhân quyền quốc gia với vị thế pháp lý là cơ quan do Quốc hội thành lập trên cơ sở Hiến pháp và luật.
HC

No comments:

Post a Comment