Saturday, September 24, 2011

24/09 Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự Phiên họp toàn thể của Ủy ban Kinh tế

20:19 | 24/09/2011
Ngày 24.9, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế họp phiên toàn thể thứ 2 dưới sự chủ trì của Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Văn Giàu.
Bí thư Trung ương Đảng, Phó chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân tới dự.
Tại phiên họp lần này, Ủy ban Kinh tế xem xét, cho ý kiến về Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT - XH năm 2011, phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và Báo cáo về Kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011- 2015; Báo cáo về Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015 và Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011- 2015; Dự án Luật Bảo hiểm tiền gửi; Dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi).
Theo Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2011, mặc dù kinh tế vĩ mô còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt một số kết quả tích cực: tốc độ tăng giá đang có xu hướng giảm dần, dự kiến cả năm ở mức 18%; thu ngân sách tăng cao, ước đạt 674,5 nghìn tỷ đồng; bội chi giảm xuống khoảng 4,9% GDP; tốc độ tăng xuất khẩu tăng gấp gần 2,5 lần kế hoạch, nhập siêu giảm... Ước tăng trưởng kinh tế 2011 đạt 5,8 - 6%. Tuy nhiên, lạm phát vẫn ở mức cao, một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, thị trường bất động sản và chứng khoán giảm sút... Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng cho năm 2012 và cho biết, trong điều hành dự kiến lựa chọn theo kịch bản 2 là tăng trưởng 6% để chủ động xử lý tình huống. Theo kịch bản này, chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 10%; bội chi bằng 4,8% GDP; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 33,5% GDP; nhập siêu khoảng 13,6 tỷ USD...
Về kế hoạch phát triển KT - XH 5 năm 2011- 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, mục tiêu tổng quát là: ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì mức tăng trưởng hợp lý gắn với tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh; bảo đảm phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo vệ tài nguyên môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; tăng cường hoạt động đối ngoại và nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định chính trị; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và trật tự an toàn xã hội... Ở kịch bản 1, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 7%/năm; ở kịch bản 2, dự kiến tăng trưởng khoảng 6,5%. Trong giai đoạn này sẽ triển khai 3 đột phá lớn: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ...   
Tại Phiên họp, Chính phủ cũng đã có Tờ trình về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011- 2015 cấp quốc gia. Theo đó, trình QH quyết định chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2020, cụ thể: đất nông nghiệp của cả nước đến năm 2020 là 26.732 nghìn ha, tăng 506 nghìn ha so với năm 2010 (trong đó, đất trồng lúa là 3.812 nghìn ha, giảm 308 nghìn ha so với năm 2010; đất lâm nghiệp đạt 16.245 nghìn ha, bảo đảm độ che phủ đạt 45%); đất phi nông nghiệp đạt 4.880 nghìn ha (trong đó, đất khu công nghiệp 200 nghìn ha, đất phát triển hạ tầng 1.578 nghìn ha); đất chưa đưa vào sử dụng còn lại khoảng 1.483 nghìn ha. 
H. Loan

No comments:

Post a Comment