Saturday, September 24, 2011

24/09 TTCK Việt Nam: Cơ hội đầu tư “3 trong 1”


Chỉ với một chứng khoán, NĐT có thể sở hữu đồng thời những giá trị sau: thị giá thấp trong khi giá trị thực rất tốt, tăng trưởng cao và tỷ lệ cổ tức trên thị giá trên mức trung bình. Hiện tượng “3 trong 1” này cực kỳ hy hữu trong những thị trường mới nổi.

No comments:

Post a Comment