Tuesday, October 4, 2011

30/09 Phối hợp nâng cao chất lượng cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới


30/09/2011
Phó chủ tịch kiêm
Tổng thư ký UBTƯMTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
 cùng Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh
ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên


Tại buổi lễ ký kết, hai bên đã thống nhất về nội dung và phương thức chỉ đạo thực hiện. Theo đó sẽ điều chỉnh 06 nội dung của cuộc vận động thành 05 nội dung cho phù hợp với 05 tiêu chuẩn công nhận "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" và tương đương theo Luật thi đua khen thưởng. Cụ thể, 05 nội dung là: Đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thực hiện dân số kế hoạch hóa gia đình; Đoàn kết xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp; Đoàn kết phát huy dân chủ, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh; Đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn, "Đền ơn, đáp nghĩa", "Tương thân tương ái".

Hai bên cũng thống nhất hoạt động của Ban chỉ đạo và Ban vận động; Thống nhất thực hiện danh hiệu thi đua trong cuộc vận động; Phối hợp tổ chức các hoạt động triển khai cuộc vận động; Bình xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa... Theo đó, danh hiệu gia đình văn hóa do Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn công nhận hàng năm. Danh hiệu thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương do chủ tịch UBND huyện, quận, thành phố, thị xã thuộc tỉnh thành phố công nhận hàng năm và công nhận lại 03 năm một lần. Việc bình xét công nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa sẽ do Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức việc đăng ký, bình bầu và đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã công nhận "Gia đình văn hóa" tổ chức công bố và biểu dương danh hiệu này vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày 18-11 hàng năm. Phối hợp thực hiện các hoạt động, bằng nhiều hình thức tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của CVĐ, xây dựng, duy trì phát huy vai trò của các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư các hình thức tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân tham gia CVĐ, Mở chuyên mục "Thực hiện Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC trong giai đoạn mới" trên báo Đại đoàn kết và Báo Văn hóa...

Hai bên cũng thống nhất về việc phân công trách nhiệm ở Trung ương của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bộ VHTT&DL, trách nhiệm của MTTQ và sở VHTT các tỉnh trong việc triển khai thực hiện cuộc vận động; Công tác phối hợp thực hiện; phối hợp các nguồn lực để triển khai...

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim nhấn mạnh: Buổi lễ ký kết là một bước ngoặt quan trọng thể hiện sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam và Bộ VHTT&DL trong việc triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng Cuộc vận động. Ông Vũ Trọng Kim đề nghị MTTQ các cấp và các ngành địa phương cần chủ động triển khai thực hiện để đưa cuộc vận động thực sự đạt hiệu quả và tin tưởng trong thời gian tới, Cuộc vận động TDĐKXDĐSVHƠKDC và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" sẽ phát triển thành cao trào từ trung ương đến cơ sở mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa từ ngay cơ sở...
Trung Hiếu

http://www.daidoanket.vn/PrintPreview.aspx?ID=39695

có cái ỉ ban "UBCTVNVNONGTHCM"=ban VK TPHCM đấy ạ

giải mã:TDĐKXDĐSVHƠKDC=Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư !....le lưỡi

văn hóa: khg xì ke, đĩ điếm, chích hút, đua xe, ăn trộm, ăn cướp, hối lộ, tham nhũng...chửi tục, chợ chồm hổm, cờ bạc, đánh đề...giáo dục, văn hóa văn nghệ...tất cả đều vào đây hết...thế là các ban ngành khác ngồi chơi xơi nước !


No comments:

Post a Comment