Thursday, January 19, 2012

Năm 2012: Tập trung nâng cao giá trị gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp


07:15 | 19/01/2012

 
 Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát 
(Ảnh P.H)
(ĐCSVN) - Kết thúc năm 2011, ngành nông nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khởi sắc. Phóng viên Báo Điện tử ĐCSVN đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về những giải pháp cơ bản trong năm 2012 để thúc đẩy ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển, phát huy tốt vai trò là “trụ đỡ” của nền kinh tế Việt Nam.PV: Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2011 ngành nông nghiệp đã ghi nhiều dấu ấn, Bộ trưởng có thể cho biết những thành công của ngành mà Bộ trưởng thấy hài lòng nhất trong năm qua?Bộ trưởng Cao Đức Phát: Năm 2011 là năm ngành nông nghiệp đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực của toàn ngành nên nông nghiệp, nông thôn nước ta tiếp tục phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2010. Tốc độ tăng trưởng của ngành năm 2011 đạt 3% (năm 2010 là 2,8%).

Cũng trong năm 2011, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá cố định 1994) tăng 5,2% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông nghiệp tăng 4,78%; lâm nghiệp tăng 5,74%; thủy sản tăng 6,39%.

Đáng chú ý, trong năm 2011, sản lượng lúa cả năm ước đạt 42,2 triệu tấn, tăng trên 2,2 triệu tấn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu đạt 7,17 triệu tấn. Đây là một trong những thành công rực rỡ của ngành nông nghiệp trong năm 2011 bởi dù chịu ảnh hưởng nhiều khó khăn của thiên tai, dịch bệnh, song sản xuất và xuất khẩu gạo vẫn thắng lợi lớn.

Đặc biệt, trong năm 2011 ngành nông nghiệp có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 3 tỷ USD là thủy sản (6,1 tỷ USD), đồ gỗ (4,1 tỷ USD), cao su (3,3 tỷ USD). Tính chung trong năm 2011, tổng kim ngạch xuất khẩu nông – lâm – thủy sản đạt gần 25 tỷ USD, tăng 29% (tăng trên 5 tỷ USD) so với năm 2010. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt trên 9,2 tỷ USD, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước.

Cùng với đó, hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn tiếp tục được cải thiện; năng lực phòng chống, giảm nhẹ thiên tai từng bước được nâng cao... Có thể đánh giá trong năm 2011, ngành nông nghiệp đã phát triển toàn diện, được mùa, được giá.

PVVậy điều gì làm cho Bộ trưởng thấy chưa hài lòng trong năm 2011, thưa Bộ trưởng?

Bộ trưởng Cao Đức Phát: Có 3 vấn đề tồn tại lớn nhất trong năm 2011 mà tôi chưa thực sự hài lòng, những tồn tại này đã có từ trước và trong năm qua vẫn chưa giải quyết được, đó là tăng trưởng về mặt giá trị gia tăng của ngành nông nghiệp có xu hướng chậm lại, ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Thứ hai là việc triển khai xây dựng nông thôn mới, mặc dù đã được tiến hành một cách quyết liệt và trở thành phong trào rộng khắp trên cả nước nhưng thực tế việc triển khai xây dựng nông thôn mới vẫn mới chỉ dừng lại ở xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch nông thôn mới, việc triển khai cụ thể để đem lại lợi ích thiết thực cho người nông dân vẫn còn rất chậm. Thứ ba là một số vấn đề bức xúc của ngành nông nghiệp vẫn còn tồn tại và chậm khắc phục như vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp, nạn cháy rừng và khai thác rừng trái phép chưa được giải quyết dứt điểm...

PVĐể khắc phục những tồn tại và để tiếp tục đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp, góp phần nâng cao mức sống cho người dân nông thôn, trong năm 2012 ngành nông nghiệp sẽ tập trung vào những giải pháp gì, thưa Bộ trưởng? 


Bộ trưởng Cao Đức Phát: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, mục tiêu trong năm 2012, ngành nông nghiệp đã đề ra một số giải pháp, trong đó, tiếp tục thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh tăng năng suất, nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành, phát triển bền vững, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu sản xuất theo hướng phát triển các ngành hàng có lợi thế. Tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách; đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, phát triển các thành phần kinh tế; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong chuyển đổi cơ cấu đầu tư, chú trọng vào điều chỉnh cơ cấu theo lĩnh vực, nâng cao hiệu quả, chất lượng đầu tư.

Ngoài ra, trong năm 2012, ngành nông nghiệp cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình xây dựng hệ thống hạ tầng; đẩy mạnh Chương trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các ngành liên quan triển khai tốt chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đó làm cơ sở để thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

PV: Xin cảm ơn Bộ trưởng!

Phạm Hằng (thực hiện)

No comments:

Post a Comment