Tuesday, March 13, 2012

Quảng Ninh hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn


(13/03/2012-09:45:00 AM)
Các nhà đầu tư tham gia đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ về tiền thuê đất, chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hệ thống xử lý nước thải khu công nghiệp...
Quảng Ninh khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp
Đó là thông tin được nêu trong Quyết định 386/2012/QĐ-UBND ban hành quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vừa được UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành.
Áp dụng đơn giá thuê đất ở mức thấp
Theo đó, đơn giá thuê đất đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp được tính tỷ lệ tiền thuê đất ở mức thấp nhất là 0,75% nhân với giá đất được UBND tỉnh công bố hàng năm và được ổn định 5 năm.
Đồng thời, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp còn được tỉnh chấp thuận giao thêm diện tích đất hợp lý để đầu tư xây dựng khu tái định cư, xây dựng nhà ở công nhân và khu chuyên gia phục vụ hậu cần cho khu công nghiệp.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp có diện tích từ 100 ha trở lên được xét ưu tiên đầu tư kinh doanh khu đô thị hoặc khu dân cư dịch vụ hạ tầng xã hội ngoài hàng rào đi kèm khu công nghiệp có diện tích tương ứng từ 30% đến 50% diện tích khu công nghiệp.
Về chi phí giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư khu công nghiệp được ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng hình thức ứng trước 30% chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư theo phương án chi trả được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư chỉ được ứng khoản hỗ trợ nêu trên khi đã thực hiện chi trả đạt ít nhất 50% giá trị theo phương án chi trả được duyệt.
Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý nước thải
Sau khi triển khai xây dựng xong hệ thống hệ xử lý nước thải, chủ đầu tư khu công nghiệp được tỉnh hỗ trợ 30% tổng mức đầu tư đối với hệ thống xử lý nước thải cho mỗi khu công nghiệp, nhưng tối đa không quá 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, chủ đầu tư khu công nghiệp còn được cung cấp miễn phí thông tin về quy hoạch xây dựng và bản đồ địa chính để triển khai thực hiện dự án.
Ngoài chính sách hỗ trợ cho các chủ đầu tư khu công nghiệp, các nhà đầu tư thứ cấp sẽ được hỗ trợ về đào tạo nghề, xúc tiến thương mại và đầu tư, hoạt động khoa học và công nghệ.../.
Bình Minh
Cổng thông tin điện tử Chính phủ

http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/ptktxh/16872?p_page_id=412541&pers_id=353627&folder_id=411642&item_id=28785249&p_details=1 

No comments:

Post a Comment