Wednesday, December 14, 2011

14/12 Hội nghị xúc tiến thương mại và phát triển ca cao bền vững

09:40 | 14/12/2011

Trong hai ngày 13- 14.12, tại Bến Tre diễn ra hội nghị quốc tế về ca cao Việt Nam với chủ đề Xúc tiến thương mại và phát triển cacao bền vững tại Việt Nam. Hội nghị do Bộ NN và PTNT tổ chức thu hút đông đảo sự tham dự của các đại biểu, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.
Theo báo cáo của Cục trồng trọt, đến cuối năm nay, cả nước có 20.100ha ca cao, tăng bình quân 2.638ha/năm, tính từ năm 2005 đến nay. Niên vụ 2010-2011, sản lượng cacao Việt Nam đạt 5.760 tấn hạt khô, tăng 165 lần, sau 6 năm (2005-2011).
Bộ NN và PTNT không chủ trương phát triển ca cao một cách ồ ạt mà định hướng phát triển theo chiều sâu, không theo chiều rộng, phát triển theo chất chứ không theo lượng, phát triển bền vững và hiệu quả. Theo đó, chỉ tiêu diện tích ca cao đến năm 2015 là 60.000ha; năm 2020 đạt 80.000ha.
Ngọc Tú

No comments:

Post a Comment