Wednesday, December 14, 2011

Ngoại trưởng Thạch trong con mắt Đại tá Sauvageot


Tác giả: HUỲNH PHAN (THỰC HIỆN)

No comments:

Post a Comment