Wednesday, September 21, 2011

18/09 GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN, ĐỌC LẠI HỊCH TƯỚNG SĨ

----- Forwarded Message -----
From: binh nguyen <binh_nguyen98@yahoo.com>
To: "tonghoi@yahoogroups.jp" <tonghoi@yahoogroups.jp>
Sent: Sunday, September 18, 2011 6:50 AM
Subject: [CLBcSVVNtNB] GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN, ĐỌC LẠI HỊCH TƯỚNG SĨ


HÔM NAY, GIỖ ĐỨC THÁNH TRẦN, ĐỌC LẠI HỊCH TƯỚNG SĨ

Chân dung Đức Thánh Trần. Ảnh: Internet

ĐỌC LẠI HỊCH TƯỚNG SĨ CỦA ĐỨC THÁNH TRẦN

 Dương Danh Dy 

Hưng Đạo đại vương Trần Hưng Đạo, người mà sau ngày Ngài mất (20 tháng tám âm lịch năm 1300) nhân dân ta từ già tới trẻ đều tôn xưng là đức thánh Trần vì những công lao bất diệt của Ngài trong việc lãnh đạo quân dân ta hai lần đánh bại giặc Nguyên Mông, trong đó có chiến công Bạch Đằng giang vĩ đại và bản Hịch tướng sĩ bất hủ. 

Tôi đã được nghe mẹ tôi đọc cho nghe Hịch tướng sĩ từ khi chưa biết chữ và sau này được thầy Trần Bá Tuyền, một thày giáo dạy Văn hiếm có, giảng giải bài này. Nói hiếm có bởi vì mỗi bài giảng văn của thầy Tuyền như truyền cho lớp học sinh kháng chiến chúng tôi thời đó, không chỉ lòng yêu nước, yêu dân tộc mà còn cả lòng yêu cái đẹp, yêu những tinh hoa của nhân loại… Bài Hịch tướng sĩ mà thầy giảng dạy đã ghi trong tôi một dấu ấn không phai mờ, đến nỗi hơn sáu mươi năm rồi và đã ở độ tuổi U80 mà tôi vẫn thuộc nhiều câu trong bài hịch. Có lẽ vì lẽ đó mà tôi ít đọc lại bài này.

Thế nhưng không biết vì sao trong mấy ngày bồn chồn mong ngóng 9 ngư dân Lý Sơn bị phía Trung Quốc bắt giữ, đã phản đối, đã thả nhưng chưa về nước được với ngàn lý do càng nghe càng thấy chối tai, tôi đã giở Hịch Tướng sĩ của đức thánh Trần ra đọc lại. Và chẳng hiểu tại sao, tôi bỗng nghe ra: đó chính là tiếng nói của Ngài đối với mọi người Việt Nam ngày nay và trên hết là với những cán bộ lãnh đạo các cấp.

Ta hãy nghe Ngài phân tích tình hình thời đại và nói về thái độ quân giặc: "Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở thời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này… thấy sứ giặc đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ…" Xin hỏi chuyện xảy ra hơn 700 trăm năm trước mà có khác gì bây giờ không?

Xin lắng nghe những điều ngài nói với tướng sĩ dưới quyền: "Nay các ngươi thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết nhục, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức; tai nghe nhạc để hiến sứ ngụy mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển hoặc vui thú về ruộng vườn hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham mê về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát." Và ngài cảnh báo: "Nếu có giặc đến thì cựa gà trống sao đâm thủng áo giáp giặc, mẹo cờ bạc sao sao dùng nổi cho việc quân mưu… chén rượu ngon không làm giặc say chết, tiếng hát hay không làm giặc điếc tai…" Xin hỏi tình hình đội ngũ cán bộ ta hiện nay có khác hạ thuộc của Ngài hơn 700 năm trước không?Xin hỏi nguy cơ đặt trước tổ quốc chúng ta bây giờ có khác nguy cơ hơn 700 năm trước của Ngài không?

Ngày 19 tháng 10 năm 2010
D. D. D.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN
Nguồn: BauxiteVietnam.
http://xuandienhannom.blogspot.com/2011/09/20h-hom-nay-ban-tin-tuong-thuat-ac-biet.html

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP CUỘC BIỂU TÌNH TẠI CHLB ĐỨC

Tường thuật trực tiếp diễn biến cuộc biểu tình phản đối TQ gây hấn của người Việt tại CHLB Đức ngày 17/09/2011 

Danluan.org

Một số hình ảnh về diễn biến cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại biển Đông của người Việt ở CHLB Đức ngày 17/09/2011 tại thành phố Munich.

Tại thời điểm này (12h 42 giờ châu Âu, tức 17h 42 giờ VN) đang được khẩn trương hoàn tất các công việc chuẩn bị cho cuộc biểu tình sắp được diễn ra.

Sau đây là một số hình ảnh ban đầu: 

DANLUAN0100036.jpg
DANLUAN0100038.jpg
DANLUAN0100039.jpg
DANLUAN0100040_0.jpg
DANLUAN0100001.jpg
DANLUAN0100002_0.jpg
DANLUAN0100003.jpg
DANLUAN0100005.jpg
DANLUAN0100015.jpg
DANLUAN0100014.jpg
DANLUAN0100013.jpg
DANLUAN0100012.jpg
DANLUAN0100011.jpg
DANLUAN0100010.jpg
DANLUAN0100009.jpg

DANLUAN0100007.jpg
Cuộc biểu tình được mở đầu bằng phút mặc niệm những chiến sĩ đã ngã xuống vì Biển Đảo của Tổ Quốc và những bài hát như "Nối vòng tay lớn", "Đáp lời núi sông" ..v.v. và những câu hô vang: Hoàng Sa - Trường Sa - Việt Nam.

SAM_1120.JPG


DANLUAN0100028.jpgDANLUAN0100023.jpg
DANLUAN0100024.jpg
DANLUAN0100026.jpg

DANLUAN0100027_0.jpg

.
Help URL   : http://help.egroups.co.jp/
Group URL  : http://www.egroups.co.jp/group/tonghoi/
Group Owner: mailto:tonghoi-owner@egroups.co.jp
---
なお、投稿者は本メールの送信者欄に表示されている方です。

No comments:

Post a Comment