Wednesday, September 21, 2011

19/09 Gia đình anh Huỳnh Trung Đồng nhờ nhắn gấp!!!!!

----- Forwarded Message -----
From: Nguyen N. G. <nguyenng@gmail.com>
Sent: Monday, September 19, 2011 5:49 AM
Subject: Re: Gia đình anh Huỳnh Trung Đồng nhờ nhắn gấp!!!!!

Tôi vừa đi xa về, nên trả lời hơi chậm :

Số điện thoại của anh Võ Văn Sung (1) là : 0903952448 . 8485625
ĐỊA CHỈ   18 ĐƯỜNG SÔNG NHUỆ P2 TÂN BÌNH

(1) phân biệt với ông Đặng Văn Sung, chính khách Đại Việt.

Giao

2011/9/18 Hong Le Tho <hongletho@gmail.com>
Ai biết địa chỉ(phone hay e-mail) xin báo gấp cho anh Đặng Văn Sung(Cựu Đại sứ tại Pháp + Nhật) biết ...tin nầy.
HLT

2011/9/18 Hong Le Tho <hongletho@gmail.com>
1/Chiều nay, tôi đi theo đoàn đại diện MTTQVN ở phía Nam do anh Trần Hoàng Thám dẫn đầu cùng đến viếng và đặt vòng hoa  của Hội Người Việt Nam tại Nhật bản để chia buồn với tang quyến(Hình ảnh sẽ gửi sau vì một anh bạn chụp giúp chưa chuyển đến) cũng như chuyển những lời chia buồn của chúng ta đến Chị và người thân của anh.

2/bài viết của anh Nguyễn Ngọc Giao:

http://nguoilotgach.blogspot.com/2011/09/tuong-niem-anh-huynh-trung-ong1923-2011.html

kính
NLG
trời Sài gòn đang mưa rất to !


--
Nguyen Ngoc Giao
15, Cours des Juilliottes, Apt 106
94700 MAISONS ALFORT, France
Tel + Fax : +33 (0)1 43 68 91 44
Mob : 0611263743
No comments:

Post a Comment