Friday, March 9, 2012

MIGA thúc đẩy bảo lãnh đầu tư xây dựng tại Việt Nam


(09/03/2012-04:37:00 PM)
Ngày 7/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã tiếp Phó Chủ tịch Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa biên (MIGA), ông Michel Wormer đang thăm làm việc tại Việt Nam.
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tiếp ông Michel Worser
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cảm ơn Cơ quan bảo lãnh đầu tư đa biên MIGA- một trong 5 tổ chức của Nhóm Ngân hàng Thế giới, thời gian qua đã góp phần hỗ trợ Việt Nam thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế; khuyến khích phát triển các hình thức đầu tư tư nhân. Phó Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn MIGA tiếp tục ủng hộ các dự án của Việt Nam, nhất là các dự án tư nhân trong phát triển cơ sở hạ tầng.
Cảm ơn Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã dành thời gian cho cuộc tiếp, ông Michel Wormer đánh giá cao cai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á. Nhận định Việt Nam đang là điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài, ông Michel Wormer cho biết, chuyến thăm làm việc lần này là tiếp tục thúc đẩy công tác bảo lãnh các khoản đầu tư trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, khuyến khích hợp tác công - tư.
Đánh giá về các đề xuất của ông Michel Wormer, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng, các lĩnh vực bảo lãnh đầu tư của MIGA cũng là nhu cầu thực tế của Việt Nam trong tái cơ cấu nền kinh tế hiện nay. Việt Nam đang ưu tiên tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông vận tải, điện năng, cơ khí... do đó rất cần nguồn vốn lớn từ các sự hợp tác đầu tư khác nhau./.
Hoàng Thị Hoa
TTXVN

http://www.mpi.gov.vn/portal/page/portal/bkhdt/ptktxh/16872?p_page_id=412541&pers_id=353627&folder_id=411642&item_id=28669450&p_details=1 

No comments:

Post a Comment