Thursday, December 15, 2011

09/12 Từ 1/4/2012 chính thức xếp hạng công ty chứng khoán

09/12/2011 | 08:43

Năm 2012 sẽ là năm chấn chỉnh các công ty chứng khoán.

Ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) cho biết thời gian vừa qua, Chính phủ yêu cầu UBCK chuẩn bị đề án tái cấu trúc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ. Đề án đã được báo cáo Bộ Tài chính và trình lên Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau đó, Bộ tưởng Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo là không dừng lại ở các đề án tài cấu trúc công ty chứng khoán mà tái cấu trúc luôn thị trường chứng khoán. "Hiện nay, chúng tôi đang triển khai đề án theo hướng này và trong tháng 12 sẽ phải trình lên Thủ tướng", ông Hùng nói.
Từ 1/4/2012, UBCK sẽ chính thức phân loại, xếp hạng công ty chứng khoán và áp dụng đầy đủ theo Thông tư 226, đến mức độ nào sẽ rút phép hoạt động. 105 công ty chứng khoán hiện tại sẽ được thu gọn. Năm 2012 sẽ là năm chấn chỉnh các công ty chứng khoán. Ngày 8/12, Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán (VASB) đã tổ chức họp lấy ý kiến các thành viên thị trường về dự thảo kiến nghị tái cấu trúc thị trường chứng khoán trước khi trình Thủ tướng Chính phủ.
(Theo Đầu tư chứng khoán)

http://taichinh.vnexpress.net/tin-tuc/song-tai-chinh/chung-khoan/2011/12/3867-tu-1-4-2012-chinh-thuc-xep-hang-cong-ty-chung-khoan/ 

No comments:

Post a Comment