Thursday, December 15, 2011

13/12 37 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa dưới 10 tỷ đồng

13/12/2011 | 09:29

Đây là mức tối thiểu để được niêm yết trên HNX. 3 doanh nghiệp có vốn hóa dưới 5 tỷ đồng là QCC, DST, VE3.

Hơn 80% mã cổ phiếu có giá trên giá trị sổ sách (P/B) nhỏ hơn hoặc bằng 1.
Tính theo giá chốt phiên giao dịch ngày 12/12, có 416/700 cổ phiếu giá thấp hơn mệnh giá. 570/700 mã cổ phiếu có giá trên giá trị sổ sách (P/B) nhỏ hơn hoặc bằng 1. Một điều dễ thấy là giá trị doanh nghiệp đã và đang bị thị trường đánh giá thấp hơn rất nhiều giá trị thực.
Có đến 37/700 doanh nghiệp hiện có mức vốn hóa thấp hơn 10 tỷ đồng - mức vốn tối thiểu để được niêm yết trên HNX. Trong số 37 doanh nghiệp này, có 3 doanh nghiệp có vốn hóa chưa đầy 5 tỷ đồng là QCC, DST, VE3.
(Theo CafeF)

No comments:

Post a Comment