Thursday, December 15, 2011

13/12 Mua bán cổ phiếu "chui", 4 cá nhân bị phạt 160 triệu đồng

HÀ ANH
13/12/2011 10:14 (GMT+7)
pictureDiễn biến giá cổ phiếu BVG trong 3 tháng qua - Nguồn: HNX.
E-mailBản để inCỡ chữChia sẻ:facebooktwittergooglerss
Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 948, 949, 950, 951/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân sau đây do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Cụ thể: Ông Nguyễn Thành Chung, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Thép Bắc Việt (mãBVG-HNX). Từ ngày 22/6/2011 đến ngày 30/6/2011, ông Chung đã thực hiện giao dịch mua 228.800 cổ phiếu BVG nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội trước khi thực hiện giao dịch, vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (Thông tư 09/2010/TT-BTC);
 
- Ngày 15/7/2011, Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ, tổ chức liên quan với bà Đào Thị Soi - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nagakawa Việt Nam (mã NAG-HNX) đã bán 796.000 cổ phiếu NAG. Nhưng đến ngày 20/7/2011, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội mới nhận được công văn đăng ký giao dịch của Công ty. Như vậy, Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ đã không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hà Nội vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
 
- Ngày 26/5/2011, ông Phạm Hoàn Vũ, anh trai ông Phạm Tuấn Kiệt - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đá núi nhỏ (mã NNC-HSX) đã mua 50.000 cổ phiếu NNC nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Như vậy, ông Phạm Hoàn Vũ đã vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC;
 
- Từ ngày 25/5/2011 đến ngày 20/6/2011, bà Nguyễn Thanh Thảo, vợ ông Anthony Nguyễn - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Docimexco (mã FDG-HSX) đã mua 31.940 và bán 2.730 cổ phiếu FDG nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM. Như vậy, bà Nguyễn Thanh Thảo đã vi phạm quy định tại Điểm 4.2 Khoản 4 Mục IV Thông tư số 09/2010/TT-BTC.
 
Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt tiền 40 triệu đồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với ông Nguyễn Thành Chung và phạt 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty TNHH Phát triển kinh tế Quốc tế Anh Vũ; ông Phạm Hoàn Vũ; bà Nguyễn Thanh Thảo.


CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN:

No comments:

Post a Comment