Thursday, December 15, 2011

25/11 Vốn đầu tư nước ngoài chảy vào bất động sản giảm mạnh

25/11/2011 | 16:45

11 tháng qua, lĩnh vực bất động sản thu hút chưa đến 500 triệu USD vốn FDI, trong khi năm ngoái con số này là 6,8 tỷ USD.

Tính đến ngày 20/11, các nhà đầu tư nước ngoài đã giải ngân tổng cộng 10,05 tỷ USD từ đầu năm, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Báo cáo này vừa được công bố bởi Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm nay, kỳ vọng của Chính phủ là đạt số vốn FDI giải ngân ở mức 11,5 tỷ USD.

Trong tháng 11, đã có thêm khoảng 1,04 tỷ USD vốn FDI đăng ký mới, mức cao nhất kể từ tháng 8 trở lại đây. Nhưng lũy kế từ đầu năm 2011, tổng số vốn FDI đăng ký thể hiện trong giấy phép đầu tư mới đạt khoảng 9,9 tỷ USD, chỉ bằng khoảng 75% so với cùng kỳ. Riêng vốn FDI đăng ký tăng thêm từ các dự án đã đầu tư giai đoạn trước có đuối hơn trong tháng 11, chỉ khoảng 385 triệu USD.
Vốn FDI năm nay có sự dịch chuyển sang lĩnh vực chế biến, chế tạo. Ảnh: VnExpress
Tổng hợp cả số vốn đăng ký mới và tăng thêm, trong 11 tháng năm 2011, cả nước đã thu hút được gần 12,7 tỷ USD vốn FDI, bằng 84% so với cùng kỳ. Trong khi đó chỉ tiêu của năm nay là thu hút 20 tỷ USD vốn đăng ký.

Đặc biệt, vốn FDI có sự dịch chuyển sang lĩnh vực chế biến, chế tạo, thay vì bất động sản như năm trước. Trong 11 tháng đầu năm, lĩnh vực này đã có gần 630 dự án đăng ký mới và tăng vốn với tổng số vốn đăng ký là 6,24 tỷ USD chiếm khoảng một nửa tổng vốn FDI đăng ký kể từ đầu năm đến nay. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2010 mới đạt khoảng 5,08 tỷ USD.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI trong 11 tháng qua ước đạt 49,35 tỷ USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 56,6% kim ngạch xuất khẩu. Nếu không kể dầu thô, khu vực này xuất khẩu đạt 42,63 tỷ USD kim ngạch.

Nhập khẩu của khu vực FDI tương ứng đạt 43,49 tỷ USD, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2010 và chiếm 45,27% kim ngạch nhập khẩu. Như vậy, trong 11 tháng năm 2011, khu vực FDI xuất siêu 5,85 tỷ USD, trong khi cả nước nhập siêu 8,9 tỷ USD. Nếu không tính dầu thô thì nhập siêu khoảng 862 triệu USD.

Tuy nhiên, các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa trong 11 tháng qua mới thu hút được số vốn đăng ký gần 2,53 tỷ USD; hay xây dựng mới đạt gần 1,2 tỷ USD. Đáng thất vọng hơn nữa là lĩnh vực bất động sản, 11 tháng qua mới thu hút được chưa đến 500 triệu USD. Trong khi đó, vào năm ngoái, đây là lĩnh vực có lượng vốn FDI đăng ký đổ vào nhiều nhất, tới trên 6,8 tỷ USD.
(Theo VnEconomy)

No comments:

Post a Comment